Laatste update 14-12-2020

Wellicht is het u niet ontgaan dat de maatregelen rond Corona flink zijn verscherpt.

In de persconferentie van 14-12-2020 is aangegeven dat 1 of 2 personen per dag uw woning mogen bezoeken mits deze personen zich maar houden aan de algemene regels die gelden voor een veilig samenzijn inzake covid 19. Met andere woorden is een bezoek van een adviseur die hieraan voldoet geoorloofd en hierbij loopt de klant dus dan ook geen risico.

Voor het plaatsen van een dakkapel wordt er voor 95% aan de buitenkant gewerkt, dus het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt niet binnen plaats. De leidinggevende in deze zal zich bij contact houden aan de regels die hiervoor gelden waardoor klanten bij de plaatsing dan ook geen risico lopen.